Cách viết email hấp dẫn người đọc

Viết email với đa phần mọi người là khó khăn. Tuy nhiên nếu bạn đọc hết bài viết này tôi tin là việc viết email sẽ không quá khó khăn với bạn nữa.

Để viết được email hấp dẫn người đọc hãy dùng văn nói hơn là văn viết. Hãy viết như thể bạn đang nói chuyện với đọc giả của mình.

Người thầy dạy tôi viết email ( LTVM08 )

Tiêu đề của email

Tiêu đề của email là quan trọng nhất. Nó giúp email có được mở ra hay không. Vì thế hãy dành nhiều thời gian cho mục này.

Tiêu đề nên nói về một lợi ích đặc biệt nao đó mà độc giả có thể quan tâm.

Nội dung

Nội dung email nên chứa các thông tin cá nhân hóa như Tên gọi của người nhận mail. Tôi thường bắt đầu email với cấu trúc: Xin chào [ tên ], Điều này làm cho email trở nên thân thiệt hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *