Tống Thị Mỹ Tiên Là Ai ?

Tống Thị Mỹ Tiên là nữ doanh nhân kinh doanh trong lĩnh vực tài chính, đã có 13 năm đồng hành tư vấn giúp đỡ gần 1.000 khách hàng cá nhân, doanh nghiệp sử dụng các Sản phẩm dịch vụ ngân hàng, chia sẽ kiến thức tài chính đem đến sự phát triển trong kinh doanh và các giải pháp bảo hiểm nhân thọ giúp bảo vệ sự giàu có và bình an trong cuộc sống.

Continue reading “Tống Thị Mỹ Tiên Là Ai ?”